Till startsidan
LÄRLINGSKOMPASSEN

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.

Lärlingsutbildning på gymnasiet

Gymnasial lärlingsutbildning är ett alternativ inom alla yrkesprogram på gymnasiet. Det innebär att eleverna lär sig ett yrke och tillbringar minst halva gymnasietiden på en arbetsplats, där en handledare hela tiden följer elevens framsteg och hjälper dem framåt.

Det är samma behörighetskrav, ämnesplaner och yrkesexamen som på den skolförlagda varianten av yrkesprogram.

Framgångsfaktorer för lärlingsutbildning

  • Hur skapas volym och kvalitet i lärlingsutbildningen?
  • Hur ska samarbetet med arbetslivet gå till?
  • Hur kan lärlingsutbildningen komplettera den skolförlagda yrkesutbildningen?
NYHETER

Dags för amnälan till konferens den 30-31 januari 2019

 

Lärlingsutbildningarna fortsätter att växa i hela landet. Alltfler ser att detta är en utbildningsform som passar både handlingsinriktade ungdomar och arbetsgivare med framförhållning i den egna kompetensförsörjningen.

 - - - - - - - - -

Gymnasial lärlingsanställning

Information och material

Svensk gymnasielärling

_________

Lärlingsersättning

Förra läsåret fick 7 800 studerande lärlingsersättning på gymnasiet, det innebär en kraftig ökning jämfört med läsåret före.

Mer information om ersättning på CSN:s webb

_________

Därför behövs duktiga hantverkare

Se filmen från Wordskills Sweden

_________

2018...

I det senaste nyhetsbrevet, December 2017, står att läsa följande:

Lärlingskompassen har under året fått fler medlemmar i nätverket som nu omfattar majoriteten av lärlingsutbildare i hela landet. Flera projekt pågår för att utveckla verksamheten. I januari startar ombyggnationen av hemsidan med nytt gränssnitt för alla plattformar samtidigt som den utvidgas med ESF-projektet ”Yrkeskompassen”. Här nedan presenteras aktiviteter, med många spännande möjligheter för alla medlemmar under 2018.

Här kan du ladda mer PDFn!

Kontaktuppgifter
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla

Kommunvapen (Uddevalla)
Skolverket logotype