Till startsidan

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.

 

 

Hitta arbetsgivare!

 

Larlingsplatsen.se!

  • Vilka företag tar emot lärlingar?
  • Var hittar arbetsgivare handlingsinriktade ungdomar?

Finns din skola eller din region med på webbplatsen www.larlingsplatsen.se som utvecklats i samarbete med www.praktikplatsen.se Läs mer

 Lärlingsplatsen.se hjälper dig hitta din framtid!

  • 183 Ställen med lärlingsplatser.
  • 4 Utbildare runt om i Sverige.

Vägledningen måste stärkas

Yrkesutbildning kan öppna vägar för fler unga till självförsörjning och spännande framtidsyrken. Men då måste det finnas en tydlig struktur för skolans s k breda vägledning. Modellen ”Spana på ett yrke” erbjuder en sådan struktur OCH ett digitalt verktyg, Praoappen LoopMe, för att leda och överblicka processen på både individ- och gruppnivå.

Vårdlärling - och vägen dit

27-28 maj samlas lärare och rektorer från 7 skolor för att bl a skapa en modell för vägledning till vård-och omsorgsprogrammet

 

 

Medlemsbrev 2019

Projektledare från Kungsbacka och Uddevalla har pressenterat modeller för skolans breda vägledning och kvalitetsuppföljning av APL som tagits fram i ESF-projektet Yrkeskompassen.

Utvärderingen visade att de ca 60 deltagarna var nöjda med programmet och flertalet anmälde intresse för fortsatt samarbete.

Material och verktyg

Varje medlem har tillgång till så många Drivemappar som behövs för att samla eget digitalt stödmaterial för lärlingsutbildning, t ex uppdelat på olika yrkesprogram, eller samarbeta med andra -skolor, företag etc.

 På Driven läggs också gemensamt material .

 

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla