Till startsidan

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.Hitta arbetsgivare!


Larlingsplatsen.se!

  • Vilka företag tar emot lärlingar?
  • Var hittar arbetsgivare handlingsinriktade ungdomar?

Finns din skola eller din region med på webbplatsen www.larlingsplatsen.se som utvecklats i samarbete med https://praktikplatsen.se Läs mer

 Lärlingsplatsen.se hjälper dig hitta din framtid!

  • 183 Ställen med lärlingsplatser.
  • 4 Utbildare runt om i Sverige.

Vägledningen måste stärkas

ESF-projektet i Kungsbacka och Uddevalla har resulterat i modeller för dels skolans breda vägledning i åk 7-9, dels kvalitetsuppföljning av APL. Läs mer i sammanfattningen länken nedan.

Samverkan med grundskolan i praopaket

Kan rekryteringen till ett yrkesprogram förstärkas genom samarbete med närbelägna grundskolor? Läs, länk nedan, om samarbetsprojektet "Spana på hälsa, vård och omsorg med elevdriven prao". Planeringen gäller VO men samma grepp kan användas i flera program.

Larlingsplatsen.se

I samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund har Lärlingskompassen skapat en digital platsbank för skolor med lärlingsutbildning och arbetsplatser som erbjuder lärlingsplatser. Den ska spridas från och med hösten, se modellen på.

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla