Till startsidan

Att gå en lärlingsutbildning innebär att lära sig ett yrke av en yrkeskunnig person på en arbetsplats. Lärlingsutbildning är för elever som vill lära sig i skarp miljö, där de befinner sig i ”verkligheten” hela tiden.

Samverkan med grundskolan i praopaket


Kan rekryteringen till ett yrkesprogram förstärkas genom samarbete med närbelägna grundskolor? Läs, länk nedan, om samarbetsprojektet "Spana på hälsa, vård och omsorg med elevdriven prao". Planeringen gäller VO men samma grepp kan användas i flera program. Läs mer...

Lärare och rektorer från gymnasieskolor i Kiruna, Luleå, Umeå, Växjö, Göteborg, Karlskrona och Malmö samlades till en workshop i Stockholm 27-28 maj för att vidareutveckla modellen ”Spana på ett yrke” för hälsa, vård och omsorg, bl a genom samarbete med närbelägna grundskolor.

Vägledningen måste stärkas

ESF-projektet i Kungsbacka och Uddevalla har resulterat i modeller för dels skolans breda vägledning i åk 7-9, dels kvalitetsuppföljning av APL. Läs mer i sammanfattningen länken nedan.

Seminarium på Stockholms Universitet 30 september

Om framgångsfaktorer i kombination av språk- och yrkesutbildningar för att få kortutbildade utrikesfödda snabbt i arbete. Läs mer om inbjudan och anmäla, länken nedan.

Larlingsplatsen.se

I samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund har Lärlingskompassen skapat en digital platsbank för skolor med lärlingsutbildning och arbetsplatser som erbjuder lärlingsplatser. Den ska spridas från och med hösten, se modellen på.

Kontaktuppgifter:
Lärlingskompassen
Skolgatan 2
451 81 Uddevalla